Valget og Ledelse Krise i Afrika

Lederskap og politisk trauma, delaktighet og skapervilje i Afrika

Av Raïs Neza Boneza

Diagnose

I løpet av 1960 tallet hadde nesten alle land i Afrika villig erklært uavhengighet fra kolonist-maktene. Løsrivelsen gjennomføres ofte uten en helhetlig eller unison visjon om å tilpasse lederskap til lokale utfordringer, eller se på folkets vilje og kunnskap å delta i prosessen. Uten å makte … Read the rest