Poetry

Alene

 

Nelson Mandela

   

Alene i søvnen

Tanke skubbes mot tanke

Fjerne mål drømmer i min bevissthet

 

Ja! Alene i drømmene

Allting synes tragisk

Borte for verden som jeg bare kan ane

 

Alene i mitt eksil

Hva jeg kan oppnå er konsentrasjon

Langt fra beskyttelse

Alt er tankens kraft

 

Ja! Alene igjen

En utmattende kamp

Mine våpen: Min tro, min tålmodighet

Håpets vise disipler

Men alltid alene

Tiden som renner ut

 

På sengen, jeg flyter

Min urokkelige skjebne

Som tidevann

 

©Raïs Neza Boneza

Comments Off on Alene