New Poetry Book: Amani By Raïs Neza Boneza

As of today the 21 September, the United Nations´ International Day of Peace;  I present to you my new poetry collection untitled simply as Amani which means Peace in Swahili. Kiswahili or Swahili is spoken by over 90 million people in East and Central Africa. It is the official language in Tanzania and Kenya, and is also used in Uganda, … Read the rest

Listen to Your Mother: Nobody Should Be Too Rich or Too Poor

Mother and child Bamun Kingdom, Cameroon Princess Ngutane cradles her firstborn son, Amidou Mounde, who was born in 1915 Photograph - Horniman Museum London
Mother and child Bamun Kingdom, Cameroon Princess Ngutane cradles her firstborn son, Amidou Mounde, who was born in 1915 Photograph – Horniman Museum London

The wisdom of our mothers and mothers’ mothers from the dawn of time is reverberating throughout the cosmos, “What part of share the resources of the earth don’t you understand?  Why aren’t you challenging the sanctity … Read the rest

Valget og Ledelse Krise i Afrika

Lederskap og politisk trauma, delaktighet og skapervilje i Afrika

Av Raïs Neza Boneza

Diagnose

I løpet av 1960 tallet hadde nesten alle land i Afrika villig erklært uavhengighet fra kolonist-maktene. Løsrivelsen gjennomføres ofte uten en helhetlig eller unison visjon om å tilpasse lederskap til lokale utfordringer, eller se på folkets vilje og kunnskap å delta i prosessen. Uten å makte … Read the rest