Activism,  Events,  Features

Kongolesisk Aften

KinderJoyCollage3-31-2018_11141_PM

Alle er velkommen til å ta del i denne markeringen av Kongos mennesker og ressurser: Smak på vår veganske buffet, ta del i samtaler om litteratur og samfunnsliv, møt en forfatter, se en dokumentarfilm. Kongo-dagen ønsker å skape globalt engasjement og forståelse av situasjonen i Kongo; et vindu for fred, rettferdighet og menneskelig verdighet

 

Dato: 19.04.2018

Sted: STAMMEN Café & Bar

Program:

          17:00 – 19.00, Vegansk buffet: Opplev noen tradisjonelle retter fra Kongo . Pris: 150 Kr

          19.00 – 19.50, Bokbad, i dialog med Raïs Neza Boneza

          19:50 – 20.50, Filmvisning, dokumentarfilm fra Virunga provinsen i Kongo. Opplev naturen og møt menneskene som bor i den landsdelen hvor handlingen i Raïs roman finner sted. Miljømessige forhold, konflikter, fred, håp og resiliens.

          20.50 – 21:30: Spørsmål fra publikum.

 

Om Forfatter

Rais Neza Boneza er poet, fredsforsker, frilansjournalist, og forfatter . Han ble født i Katanga-provinsen i Den demokratiske republikken Kongo (tidligere Zaire). Han bruker sitt kunstneriske uttrykk som et middel for konfliktshandtering og for å opprettholde mental velvære, åndelig vekst og helbredelse. Han har reist omfattende verden rundt, som foreleser og rådgiver for ulike institusjoner, frivillige og humanitære organisasjoner.

 

Om Boka

Hvite Eldorado, svarte byrde

eldoforan

er en fortelling om to unge menns ferd gjennom et Kongo herjet av borgerkrig. Boka er fortalt med fabelens språk, og den fargerike fortellingen omfatter legender og eventyr. Men boka er ikke bare dette. Boka handler også om dagens Kongo, om politikk og om coltan. Coltan er en viktig bestanddel i blant annet mobiltelefoner og PlayStation, og dermed er dette en historie som angår oss alle, enten vi vil det eller ikke. Sannsynligvis vil vi det ikke, for den virkeligheten som beskrives i boka er en ubehagelig virkelighet vi er med på å holde ved like gjennom vårt forbruk.

“I denne bemerkelsesverdige romanen leverer Boneza en sjelden prestasjon: han informerer uten å dømme og opplyser uten å forkynne. I disse turbulente tider for Afrika der neokolonisering er i full fremmarsj og for det meste fraværende fra offentlig debatt, gjør Boneza det mulig for lesere av alle bakgrunner å forstå uten at han utdeler skyld.

Vi befinner oss i en gammel lastebil som krysser et lumskt område på vei til drømmen om makeløs velstand, deretter må vi passe på hver minste bevegelse for å unngå å bli henrettet av rebellene som har bortført oss, eller vi må forholde oss til kompliserte forretningstransaksjoner midt i jungelen… og vi tror ham, vi føler at vi var der. En av grunnene til denne troverdigheten er at Boneza har selv opplevd de fleste situasjonene som beskrives så godt i denne romanen.

De av oss som nyter godt av fordelene fra coltan og andre mineraler i våre mobiltelefoner, datamaskiner eller høyteknologisk medisinsk utstyr, så vel som de som lider under undertrykking og utnyttelse, enten vi bor i Afrika eller et annet sted på planeten, vil vi kunne relatere oss til Bonezas hovedbudskap i denne romanen: vi er alle mennesker, vi er dypt tilknyttet hverandre, og vi kan få til noe bedre enn dette.”

– Olivier Urbain, Ph.D. direktør, Toda Institute for Global Peace and Policy Research Founder og direktør, Transcend: Art & Peace Network.

http://www.regnbueforlaget.no/eldorado.html

 

English:

Congo Day

KinderJoyCollage3-31-2018_14355_PM

Join us in celebrating the enormous human and natural potential that exists in the Congo.  A Congolese vegan buffet will be organized, A book shower and Film documentary screening. The purpose of Congo Day is to raise global consciousness about the situation in the Congo and advocate for peace, justice and human dignity. 

Dato: 19.04.2018

Sted: STAMMEN Café & Bar

Program:

          17:00 – 19.00, Congo Vegan Buffet :  Discover some Congolese dishes . Price: 150 NOK

          19.00 – 19.50, Book shower, In Dialogue with Raïs Neza Boneza

          19:50 – 20.50, Film Screening: We shall discover first hand the scenery of the region where, Raïs novel was written. The environmental issues, the conflict issues, the peace hope and resilience.

          20.50 – 21:30: Questions with the publics.

The Writer:

Rais Neza Boneza; MH, Dr.hc

He is the author of fiction as well as non-fiction, poetry books and articles. He was born in the Katanga province of the Democratic Republic of Congo (Former Zaïre). He is the author of fiction as well as non-fiction, poetry books and articles. He is also an activist and peace practitioner. He is co-convener of TRANSCEND Global Network; a Peace Development Environment Network. He also uses his work to promote artistic expressions as a means to deal with conflicts and maintaining mental well-being, spiritual growth and healing.  He has travelled extensively in Africa and around the world as a lecturer, educator and consultant for various NGOs and institutions. His work is premised on Art, healing, solidarity, peace, conflict transformation and human dignity issues.  Mr. Raïs Neza Boneza work also as freelance journalist based in Trondheim, Norway.

 

About The Book:

“In this remarkable novel, Rais Neza Boneza accomplishes a rare feat: he informs without condemning and enlightens without preaching. In these turbulent times for Africa when neocolonization is rampant and mostly removed from public debate, Boneza enables readers from all backgrounds to understand the situation without pointing fingers. We find ourselves in an old truck crossing treacherous territory en route to dreams of tremendous wealth, then controlling our every move to avoid execution by the rebels who kidnapped us, or dealing with difficult business transactions in the middle of the jungle… and we believe him, we feel as if we were there. One of the reasons for this verisimilitude is that Boneza has experienced most of the situations described so well in this novel. Those of us enjoying the benefits of coltan and other minerals in our cell phones, computers or high-tech medical equipments, as well as those of us suffering from oppression and exploitation, whether we live in Africa or anywhere else on our planet, will be able to relate to Boneza’s main message in this novel: we are all human beings, we are deeply connected to each other, and we can do better than this.” – Olivier Urbain, Ph.D. / Director, Toda Institute for Global Peace and Policy Research Founder and Director, Transcend: Art & Peace Network.

Comments Off on Kongolesisk Aften