Activism

PASHA Workshop i Kampala Styrker Flyktninger gjennom Kunstnerisk uttrykker

I Kampala, Uganda, den 12. august 2023,  PASHA – Flyktninger Fortelling og Poesiklubb samlet en mangfoldig forsamling av folk deltok i et bemerkelsesverdig møte. I denne samlingen var det en transformerende workshop som ble veiledet av den  Raïs Neza Boneza. Denne workshopen hadde som mål å utforske selvuttrykk gjennom engasjerende og spennende aktiviteter.

Workshopen ble satt i gang av PASHA, en organisasjon i Kampala, Uganda, som består av unge flyktninger. PASHA bruker ulike kunstneriske uttrykk for å opplyse, skape forbindelser mellom mennesker og bekjempe fordommer for å fremme inkludering.

Arrangementet hadde en grundig utarbeidet plan. Den oppfordret deltakerne til å etablere relasjoner, utforske PASHAs opphav, frigjøre sitt kreative potensial og oppleve berikende kunstneriske forestillinger.

Bygging av Broer: Nettverksbyggingens Kraft

Dagen begynte med en innledende nettverkssesjon som skapte en innbydende atmosfære for deltakerne til å bli kjent med hverandre og fasilitatoren. Hensikten var å skape forbindelser og legge grunnlaget for fremtidig samarbeid og kommunikasjon.

Deretter ble deltakerne engasjert i en informativ fremvisning om selve PASHA. Dette segmentet tilbød innsikt i bakgrunnen, motivasjonen og målene til PASHA, en bevegelse som er dedikert til å styrke flyktningenes stemmer ved hjelp av kunst og kreativt uttrykk. Deltakerne hadde anledning til å utforske den dype betydningen av dette initiativet og forstå dets betydning for å styrke samfunn som ofte blir marginalisert.

Vekkelse av Kreativiteten

Høydepunktet under workshopen var en engasjerende kreativ øvelse som vekket deltakernes fantasi. Med utgangspunkt i den første bokstaven i sine egne navn, skapte deltakerne korte dikt ved å bruke fem positive ord. Denne nyskapende aktiviteten gikk utover bare å utvide deres ordforråd; den oppfordret også til å utforske lyd og rytme, og skapte en atmosfære som fremmet kreativ tenkning.

Neste del av dagen ble viet en imponerende utstilling av talent og inspirasjon. Deltakerne i ulike kunstneriske kategorier, inkludert musikere, poeter, rappere og fortellere, inntok scenen og skapte øyeblikk som var preget av både avslapning og inspirasjon. Disse bemerkelsesverdige opptredenene tilførte arrangementet en levende og følelsesladet dimensjon som satte dype spor hos alle som var tilstede.

En Stemme for De Stemmeløse

Mot slutten av workshopen ble det organisert en tankevekkende spørsmål-og-svar-sesjon. Deltakerne delte tanker, søkte etter klarhet og presenterte ideer for å forbedre og utvide PASHAs aktiviteter. Blant de diskuterte konseptene var opprettelsen av et trygt rom for fritt selvuttrykk, fremme av verktøy som støttet kunstneriske initiativer, og oppmuntre flyktninger til å dele sine personlige historier gjennom ulike medier.Til slutt, gikk PASHA-workshopen fra august 2023 utover sin opprinnelige hensikt som kun et arrangement. Den ble et fristed for oppdagelse, selvuttrykk og samarbeid for alle deltakerne. På Den Internasjonale Ungdomsdagen tilbød PASHA en plattform der flyktningenes stemmer kunne blomstre gjennom poesi, musikk og historiefortelling. Dette samlingen vitnet om en dyp forpliktelse til å gi håp, inspirasjon og et middel for selvuttrykk til de som trenger det mest.

PASHA samarbeider og får støtte fra Trondheim Poesi Café, et sted der våre fortellinger, kulturer og mangfold kan utfolde seg, ved å dele kraften i historiefortellingens helende natur. Dette ønsker vi å oppnå gjennom en kveld med poesi, musikk og kunstneriske opptredener. Arrangementet er åpent for alle aldre, og vi oppmuntrer til inkluderende, anti-rasistisk og moden innhold. Sammen feirer vi fred, solidaritet og verdighet – i et møte preget av gjensidig utveksling.

Mens PASHA fortsetter sin verdige reise, fungerer det som et fyrtårn som lyser opp veien mot en mer inkluderende og lys fremtid for flyktninger og de som har blitt marginalisert.

Hei! Hjelp oss å hjelp, vi er avhengig av venner støtte eller donasjon for våre prosjekter og aktiviteter. Støtte vår solidarisk arbeider, vårt kontonummer: 15067857094 eller vipps oss at 537038

www.pasha-art.org

 

Comments Off on PASHA Workshop i Kampala Styrker Flyktninger gjennom Kunstnerisk uttrykker